VMware jest liderem w dziedzinie technologii wirtualizacji systemów opartych o procesory x86. Rozwiązania oparte o produkty VMware wprowadzają nową jakość do nowoczesnej infrastruktury IT , dzięki zdolności adaptacji do zmieniających się potrzeb biznesu, zapewnieniu optymalnego wykorzystania zasobów, zapewnieniu parametrów wysokiej dostępności. Wszystko to osiągalne jest przy zachowaniu prostoty zarządzania i wysokiego poziomu zwrotu z inwestycji. VMware oferuje rozwiązania w czterech podstawowych obszarach:

  • optymalizacja infrastruktury - utrzymanie kontroli nad dużą liczbą często niedociążonych serwerów, poprzez przeniesienie tych systemów do wirtualnego środowiska, co pozwala zmniejszyć przyszłe zapotrzebowanie na fizyczny sprzęt oraz koszty jego utrzymania, a nadto daje niezwykłą elastyczność w realizacji potrzeb biznesowych;
  • zapewnienie ciągłości biznesu - utrzymanie dostępności usług, poprzez mechanizmy przenoszenia on-line wirtualnych systemów pomiędzy fizycznymi serwerami, automatycznego uruchamiania systemu w przypadku awarii sprzętowych oraz zabezpieczenia kopii danych;
  • wirtualne środowiska testowe i rozwojowe - zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby sprzętowe i nakład prac związanych z utrzymaniem środowisk testowych i rozwojowych;
  • wirtualizacji stanowisk roboczych - utrzymanie ustandaryzowanych w przedsiębiorstwie stanowisk roboczych w bezpiecznym, zarządzanym centralnym repozytorium lub dostarczenie niezależnych obrazów systemów, uruchamianych na stacji roboczych, działających w bezpiecznym środowisku chroniącym dostęp do danych.

Jako Partner VMware, dostarczamy kompleksowe rozwiązania wirtualizacji na miarę potrzeb naszych klientów. Więcej informacji na stronie producenta www.vmware.com