W załączniku poniżej publikujemy odpowiedzi

na składane przez oferentów zapytania w postępowaniu ofertowym z dnia 13.05.2013 na zakup:

  • dwóch przełączników
  • trzech serwerów
  • dwóch firewalli
  • macierzy
  • dwóch przełączników LAN
  • urządzenia appliance do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych
  • licencji Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 MOLP

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie obsługi informatycznej oraz integracji zamówień dostawców sprzętu informatycznego”

Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-22-051/12

załącznik