Monolit-IT - Aktualności
18.02.2019

Odręczny podpis elektroniczny SignaturiX zgodny z rozporządzeniem eIDAS.


eIDAS to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (32014R0910). W polskim prawie opisane jest w Dz.U. 2016 poz. 1579 z późn. zm. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

W oparciu o ww. akty prawne oraz potrzeby klientów Monolit IT powstał oraz jest przez cały czas rozwijany i powiększany o kolejne funkcjonalności system SignaturiX – odręczny podpis elektroniczny. Ekspertyza wykonana przez Pana Michała Tabor – znanego i cenionego na rynku eksperta specjalizującego się w zagadnieniach podpisu elektronicznego potwierdza, że podpis składany za pomocą rozwiązania SignaturiX firmy Monolit IT spełnia wymagania dla zaawansowanego podpisu elektronicznego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zastosowania oraz korzyści z wdrożenia SignaturiX w swojej organizacji? Rozwiązanie to doskonale sprawdza się zarówno w stacjonarnych oddziałach firmy czy BOK, jak i w terenie. Zapraszamy na stronę: http://signaturix.pl oraz do kontaktu: biuro@monolit-it.pl

Blog technologiczny Monolit IT

W Monolit IT chętnie dzielimy się wiedzą z zakresu technologii, rozwiązań IT, programowania, projektów czy budowy infrastruktury informatycznej. Naszego bloga piszemy sami. Macie wiedzę z pierwszej ręki od naszych inżynierów i wdrożeniowców z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy!

czytaj więcej

kontakt

Z naszą wiedzą i doświadczeniem tworzymy profesjonalne i niezawodne rozwiązania IT.

Monolit IT Sp z o.o. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000280291 NIP: 958-155-93-85 REGON: 220431534 Wysokość kapitału zakładowego: 50 500 PLN

Monolit IT Sp. z o.o.
81-341 Gdynia
ul. Warsztatowa 12

tel: +48 58 763 30 00
fax: +48 58 763 30 10
e-mail: biuro@monolit-it.pl

Mapa Serwisu
Polityka Cookie
Projekty UnijneWszelkie Prawa zastrzeżone ©2020