Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować,

iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie usługi informatycznej oraz integracji zamówień dostawców sprzętu informatycznego.”

Nr wniosku: UDA-POIG.08.02.00-22-051/12

W związku z powyższym firma Monolit IT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup licencji Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 MOLP.

załącznik


Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować,

iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie usługi informatycznej oraz integracji zamówień dostawców sprzętu informatycznego.”

Nr wniosku: UDA-POIG.08.02.00-22-051/12

W związku z powyższym firma Monolit IT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch przełączników, trzech serwerów, dwóch firewalli, macierzy, dwóch przełączników LAN, urządzenia appliance do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych.

załącznik


Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować,

iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie usługi informatycznej oraz integracji zamówień dostawców sprzętu informatycznego.”

Nr wniosku: WND-POIG.08.02.00-22-051/12

W związku z powyższym firma Monolit IT Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na wykonanie modyfikacji strony internetowej.

załącznik


Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować,

iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie usługi informatycznej oraz integracji zamówień dostawców sprzętu informatycznego.”

Nr Wniosku: WND-POIG.08.02.00-22-051/12-00

W związku z powyższym firma Monolit IT sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

  • wdrożenie modułu zgłoszeniowego helpdesk
  • wdrożenie modułu księgowości
  • wdrożenie modułu magazynowego z integracją zamówień
  • wdrożenie modułu testowego

Załączniki: