Monolit-IT - Blog - szczegóły

Baza wiedzy

Technologia SD-WAN w oparciu o rozwiązania firmy Forcepoint, czyli jak zredukować TCO i zbudować wydajną oraz bezpieczną sieć WAN.

18.05.2020

Żyjemy w dobie cyfrowej transformacji, wykorzystujemy nowoczesne aplikacje i technologie oparte na chmurze, aby optymalnie dostarczyć użytkownikom narzędzi do pracy grupowej oraz wspierać zmiany w kierunku automatyzacji działań organizacji, niezależnie od tego, jaką branżę reprezentuje dane przedsiębiorstwo.

Coraz więcej firm korzysta z usługi Office 365 oraz innych aplikacji czy usług, które są serwowane z chmury publicznej, a które zapewniają dużą elastyczność, jednocześnie jednak wymagają od organizacji dużej świadomości na temat konieczności zapewnienia bezpieczeństwa danych niezależnie od tego, w jakim miejscu są przechowywane. W obecnych czasach tradycyjne sposoby łączenia rozproszonych oddziałów firm, biur zdalnych czy sklepów często nie są już wystarczające. Stare sieci typu hub-and-spoke zbudowane w oparciu o WAN w modelu tradycyjnym mogą szybko ulec przeciążeniu w wyniku korzystania z usługi Office 365, webinarom, czy telekonferencjom.

Aktualnie jednym z najważniejszych wyzwań działów IT jest odpowiednia optymalizacja wydajności sieci, aby jednocześnie nie generować dodatkowych kosztów, próbując rozwiązać problem i inwestując w modernizację sprzętu, rekonfiguracje sieci oraz ponosząc dodatkowe koszty związane z łączami operatorskimi. Tu z pomocą przychodzą producenci rozwiązań SD-WAN (Software - Defined WAN), w tym m.in. firma Forcepoint, której technologia bazuje na zaawansowanym oprogramowaniu umożliwiającym budowę inteligentnych i elastycznych sieci rozległych, odpowiadając tym samym na aktualne potrzeby organizacji.

Różnica między WAN i SD-WAN
Jeszcze kilka lat temu organizacje, które widziały konieczność optymalizacji sieci WAN, musiały planować kosztowne inwestycje w specjalne łącza sieciowe, sprzęt sieciowy i wiedzę specjalistyczną w zakresie konfiguracji. Dodatkowo inwestycja pociągała za sobą konieczność skomplikowanego i czasochłonnego (do kilku tygodni) wdrożenia i konfiguracji sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego działania swojej sieci.

SD-WAN działa inaczej, a implementacja rozwiązań Forcepoint zdecydowanie ogranicza koszty związane z zakupem sprzętu oraz czasochłonność prac implementacyjnych. Technologia SD-WAN pozwala organizacjom budować sieci rozproszone przy wykorzystaniu niedrogich łączy oferowanych przez dostawców usług internetowych (ISP), zamiast wymagać dedykowanych, drogich łączy operatorskich, takich jak MPLS. Technologia SD-WAN w ujęciu Forcepoint dysponuje funkcjonalnością pozwalającą łączyć różne technologie połączeń i dostawców usług internetowych w trybie active-active, zwiększając ogólną wydajność sieci w każdej lokalizacji.
Konfiguracja wszystkich lokalizacji odbywa się centralnie, co eliminuje potrzebę ręcznej edycji plików konfiguracyjnych na każdym urządzeniu, co może mieć również duże znaczenie w obliczu ograniczeń związanych ze swobodnym przemieszczaniem się. Administratorzy mają pełną widoczność w całej sieci, a nie tylko wgląd do poszczególnych routerów WAN, dzięki czemu mogą zrozumieć, co się dzieje, i szybciej reagować na incydenty i potencjalne problemy.

Korzyści z implementacji technologii SD-WAN w oparciu o rozwiązania NGFW firmy Forcepoint, tj. redukcja TCO to nie jedyna przewaga.
Wiele organizacji, które już zaimplementowały technologię SD-WAN w swoim środowisku lub dopiero planują zmiany, jako jeden z głównych argumentów wskazują możliwość uniezależnienia się i wyeliminowania wolnych i kosztownych łączy MPLS. To jednak nie wszystkie korzyści.

Niższe koszty operatorskie
Implementacja technologii SD-WAN umożliwia obniżyć bieżące koszty operacyjne, związane z kosztami łączy MPLS, pozwalając na przejście na łącza szerokopasmowe takie jak: światłowodowe, DSL, a nawet technologie mobilne.

Zero-Touch Deployment
Wdrażając urządzenia NGFW Forcepoint w odległych biurach i lokalizacjach nie ma konieczności ingerencji administratora IT na miejscu. Urządzenia mogą automatycznie pobierać bazową konfigurację z chmury instalacyjnej Forcepoint lub via zewnętrzny dysk/pendrive, co eliminuje potrzebę ręcznej konfiguracji w zdalnym oddziale.

Wyższa wydajność aplikacji w chmurze
Dzięki SD-WAN istnieje możliwość konfiguracji pasma, które zostanie przydzielone konkretnej aplikacji czy usłudze w chmurze. Umożliwiając oddziałom bezpośrednie wyjście do sieci Internet, SD-WAN redukuje wąskie gardła i opóźnienia, które są powszechne w starszych sieciach WAN.

Agregacja wielu łączy
Tradycyjna architektura WAN zwykle korzysta z pojedynczych łączy operatorskich dedykowanych dla każdej lokalizacji. Dzięki SD-WAN można używać wielu łączy od różnych dostawców usług internetowych, eliminując jeden punkt awarii, który mógłby doprowadzić do awarii sieci.

Większa elastyczność
Gdy otwierasz nowe oddziały, czas to pieniądz. SD-WAN umożliwia szybką konfigurację niezawodnych i bezpiecznych sieci, przy użyciu dostawców ISP najbardziej odpowiednich dla każdej lokalizacji. Jednocześnie wdrażając technologię SD-WAN możesz zapewnić granularność i spójność wszystkich polityk implementowanych z jednego miejsca dla wszystkich urządzeń w ramach sieci.

Optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów, czyli o redukcji TCO raz jeszcze
SD-WAN w oparciu o urządzenia firmy Forcepoint umożliwia inteligentne przypisanie kluczowych aplikacji do poszczególnych łączy, przypisując każdemu z nich różne priorytety (QoS). Pozwala to na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów w każdej sytuacji, aby zmaksymalizować wydajność i produktywność przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

Chcesz poznać techniczne aspekty technologii SD-WAN w oparciu o rozwiązania firmy Forcepoint? Zobacz jak wygląda prosty i intuicyjny interfejs rozwiązania podczas 15 - minutowej prezentacji online przygotowanej przez inżyniera Monolit IT – Bartosza Zabielskiego >>

Zainteresował Cię ten wpis?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Anna Bławat – Świercz

Anna Bławat – Świercz

Regionalny Manager Sprzedaży. Od ponad 11 lat w branży IT, odpowiedzialna za sprzedaż towarów i usług w ramach projektów związanych z budową infrastruktury informatycznej.

Anna.Blawat(at)monolit-it.pl

Zobacz wszystkie artykuły danego autora »