Monolit-IT - Blog - szczegóły

Baza wiedzy

System NetQM dla przemysłu i usług 4.0

12.09.2021

Rozwiązania przemysłu 4.0 coraz pewniej wchodzą nie tylko do branż produkcyjnych ale również do sektora usług czy naukowo – badawczego. System NetQM to rozwiązanie szyte na miarę – dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów.

Zacznijmy jednak od tego czym jest NetQM? Jest to autorskie rozwiązanie Monolit IT, które wspiera działanie firm produkcyjnych i usługowych w zakresie między innymi Predictive Maintenance, czy aktualnej kondycji monitorowanych urządzeń. Można powiedzieć NetQM ma nieograniczone możliwości zastosowania.

Za nami sporo case’ów w różnych branżach jednak najłatwiej o możliwościach i miejscach zastosowania NetQM mówi się na przykładach, prawda?

Branża przemysłowa

Rozwiązanie NetQM zostało wdrożone w firmie obsługującej i wynajmującej żurawie wieżowe. Zainstalowane w urządzeniach sondy miały za zadanie monitorowanie parametrów pracy silników elektrycznych, warunków panujących w kabinie operatora, zewnętrznego środowiska pracy czy ogólnie czasu pracy urządzenia. Ważna była również predykcja kosztów zużycia energii elektrycznej, która stanowiła istotny element dla podmiotów wynajmujących dźwig. Trudno nie wspomnieć przy okazji o Predictive Maintenance, dzięki któremu udało się zminimalizować jeśli nie wyeliminować w ogóle sytuacje w których w sposób nieuzasadniony wzywany jest serwis do wypożyczonego żurawia (nieuzasadnione koszty).

Branża budowlana

Dla laika most to element drogi czy przejścia dla pieszych. Dla inżyniera bardzo skomplikowany projekt budowlany w którym każdy z elementów jest bardzo ważny. Jednym z kluczowych aspektów jest … szybkość schnięcie betonu z którego most jest budowany. W tym przypadku system NetQM przy współpracy z czujnikami zatopionymi w nowo zalanej konstrukcje betonowej miał za zadanie czuwać i informować inżynierów nad odpowiednim tempem schnięcia betonu/konstrukcji. Sondy przekazywały informacje konstruktorom o stanie konstrukcji w czasie rzeczywistym. Brzmi jak film przyszłości? A jednak do wykonania.

Nauka i badania

Jesteśmy firmą mieszczącą się w Gdyni więc naturalnym jest, że branża morska i offshore jest nam bardzo bliska. Czy wiecie, że w naszym rejonie, na morzu, są zainstalowane boje monitorujące uzbrojone w sondy i zestawy czujników z systemem NetQM? Celem badań jest monitoring i zbieranie danych dotyczących parametrów wody (zasolenie, natlenienie, przejrzystość, parametry chemiczne, prądy morskie, falowanie wody). Dzięki temu zbierane są informacje wykorzystywane do badań naukowych, między innymi: predykcji związanej z ochroną linii brzegowej czy zmian środowiska naturalnego w strefie przybrzeżnej. Nauka to od dawna już nie pokryte kurzem książki a najnowsza technologia!

Branża telekomunikacyjna

Należy dodać, iż NetQM to nie tylko rozwiązanie dedykowane przemysłowi 4.0 ale również, o ile można tak powiedzieć, usługom 4.0. NetQM został wykorzystany przez jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych jako system mierzący jakość usługi internetowej z perspektywy abonenta. Sondy NetQM zostały zainstalowane w domach klientów, gdzie wykonują szereg testów. Ostatecznie operator dostaje szczegółową informacje o jakości oferowanej przez niego usługi, uzyskuje możliwość analizy współczynnika CHURN odnoszącego się do satysfakcji klienta.

Aspekty techniczne systemu NetQM

NetQM składa się z systemu centralnego instalowanego w Datacenter klienta lub z wersji w chmurowej. System centralny odpowiada za zbieranie, przetwarzanie i analizę danych. Tworzy raporty i w przypadku pojawienia się problemu – alarmy.
Drugim elementem NetQM są sondy instalowane przy monitorowanych urządzeniach. Sondy komunikują się z systemem centralnych poprzez klasyczny ethernet, GSM lub energo-oszczędny NarrowBand-IoT. Natomiast z monitorowanymi urządzeniami korzystają między innymi z MODBUSa, RS232, WiFi czy Bluetooth.

Warto dodać, że sonda może zbierać i gromadzić dane nawet jeśli nie ma przez jakiś czas komunikacji z systemem centralnym

Korzyści? Można wymieniać bez końca!

Zastosowanie NetQM to przede wszystkim wymierne korzyści ekonomiczne. Warto wspomnieć również o Predictive Maintenance, czyli o możliwości przewidywania awarii/usterek jak w przypadku wspomnianych wcześniej żurawi. Korzyści wynikające z ciągłości procesów produkcyjnych poprzez monitorowanie stanu urządzeń i parametrów ich pracy – to zalety, które zostaną docenione w każdej firmie produkcyjnej. To również prawidłowe wywiązywanie się z warunków umów SLA i reżimów w nich związanych. W prostym ujęciu monitorowanie i przewidywanie kosztów np. takich jak zużycie energii to miód na serce osób odpowiedzialnych za finanse w firmach.

NetQM to nieograniczone możliwości i pomysły, często klient po rozmowie wskazuje rozwiązanie, które stanowi dla niego wymierną korzyść i może być zrealizowane przez nasz system.

Warto jeszcze raz podkreślić, że NetQM jest rozwiązaniem szytym na miarę choć oczywiście w przypadku rozwiązań np. dla firm telekomunikacyjnych/internetowych jest to rozwiązanie „z pudełka”

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam na stronę https://netqm.tech lub do kontaktu bezpośredniego

Zainteresował Cię ten wpis?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Piotr Zych

Piotr Zych

Członek Zarządu Monolit IT. Manager i architekt IT z ponad 25 letnim doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu złożonymi projektami IT. Odpowiedzialny za projekty B&R oraz analizę finansową w Monolit IT.

biuro@monolit-it.pl

Zobacz wszystkie artykuły danego autora »