Monolit-IT - Blog - szczegóły

Baza wiedzy

Rozwiązanie IoT dla przedsiębiorstw WOD-KAN

18.07.2023

O rozwiązaniach IoT pisze się najczęściej w kontekście przemysłu 4.0, czy inteligentnych miast. Rozwiązanie NetQM for IoT jest z sukcesem wdrażane w jednostkach samorządu terytorialnego jako System Monitorowania i Sterowania Siecią Kanalizacji Ciśnieniowej.

O case study z projektu System Monitorowania i Sterowania Siecią Kanalizacji Ciśnieniowej pisaliśmy tutaj >>  jednak to nie jedyne rozwiązanie IoT dedykowane szeroko rozumianej branży wodno – kanalizacyjnej.

Przydomowe szamba

W wielu miejscowościach nadal nie ma infrastruktury kanalizacyjnej. Dotyczy to nie tylko domków letniskowych rozsianych w lasach, nad jeziorami czy we wsiach. Sytuacja ta dotyczy również odległych willowych dzielnic miast do których sieć kanalizacyjna nie została doprowadzona a prywatni inwestorzy już pobudowali domy.


Problem

Problemem nie jest szambo jako takie, ale kontrola nad jego napełnianiem/przepełnieniem. Wystarczy większe zużycie wody, wakacyjni goście i problem gotowy. Nie ma nic gorszego niż wybijające szambo. Trudno z drugiej strony, aby firmy WOD-KAN dysponujące specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi dostępne były 24h/dobę. Często na ich usługi trzeba parę dni poczekać. W szczególności w szczycie sezonu wakacyjnego, kiedy do ogólnej puli stałych, całorocznych klientów nagle dochodzą właściciele domków letniskowych rozsianych po bardzo dużym obszarze geograficznym.


Rozwiązanie. NetQM for IoT.

Rozwiązaniem dla firm WOD-KAN jest zamontowanie w obsługiwanych przez nich szambach rozwiązań NetQM for IoT. Jak to działa?

  1. W szambie montowany jest czujnik, który na bieżąco komunikuje się z Centralnym Systemem zainstalowanym w firmie WOD-KAN.
  2. Każde szambo to 1 czujnik, którego pomiary widzi operator na monitorze komputera.
  3. Administrator na bieżąco monitoruje stan napełniania się poszczególnych szamb na interaktywnej mapie a także predykcję kiedy poszczególne z nich zostaną napełnione do zakładanej pojemności krytycznej.
  4. Znając te dane jest w stanie zaplanować wyjazdy samochodów do opróżniania szamba nawet z parodniowym wyprzedzeniem. Co więcej logistyka podjazdu do wybranych szamb powoduje możliwość napełnienia pojazdu w 100% zwiększając efektywność eksploatacji pojazdów.


Wdrożenie rozwiązania NetQM for IoT w firmie WOD-KAN uzależnione jest od ilości gospodarstw objętych monitoringiem i obszaru na jakim się znajdują. Czujniki w szambach, po przeszkoleniu montują pracownicy firmy. Sam panel administratora systemu jest bardzo prosty i intuicyjny. Wszystkie dane wyświetlane są w formie tabelarycznej oraz na wykresach.

NetQM_for_IOT_Monolit IT-szamba

Technologia

System składa się z warstwy urządzeń w postaci bramek rozmieszczonych w terenie objętym monitoringiem i czujników montowanych w szambach oraz z warstwy aplikacyjnej NetQM for IoT do której wysyłane są dane i w której następuje obróbka i prezentacja danych wraz z alarmowaniem i raportowaniem.

Korzyści dla przedsiębiorstw WOD-KAN:

  • planowanie harmonogramów i wyjazdów do opróżniania szamb,
  • optymalizacja kosztowa i przychodowa - możliwość zaplanowania pracy pracowników oraz taboru pojazdów,
  • brak nagłych, nieplanowanych wyjazdów pt. „Proszę natychmiast przyjechać, bo mi szambo wybiło”,
  • możliwość zbudowania atrakcyjniejszej niż konkurencja oferty dla klientów,
  • włączenie się w działania związane z dobrostanem i ekologią – wybijające szambo to zarówno zapach unoszący się w powietrzu, zatruta gleba oraz zagrożenie bakteriologiczne/mikrobiologiczne.

Zainteresował Cię ten wpis?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Piotr Zych

Piotr Zych

Członek Zarządu Monolit IT. Manager i architekt IT z ponad 25 letnim doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu złożonymi projektami IT. Odpowiedzialny za projekty B&R oraz analizę finansową w Monolit IT.

biuro@monolit-it.pl

Zobacz wszystkie artykuły danego autora »